Regulamin promocji „Zwrot za współpracę”

 1. Organizatorem promocji „Zwrot pieniędzy za współpracę” (dalej zwanej „Promocją”) jest sklep internetowy bezpiecznykredyt.latwefinanse.pl (dalej zwany „Organizatorem”).
 2. Promocja ma na celu zachęcenie klientów do zakupu e-booka na stronie bezpiecznykredyt.latwefinanse.pl oraz do skorzystania z usług ekspertów kredytowych w celu uzyskania kredytu hipotecznego.
 3. Promocja jest otwarta dla wszystkich Klientów, którzy dokonają zakupu e-booka na stronie bezpiecznykredyt.latwefinanse.pl i zdecydują się potem na współpracę z ekspertem kredytowym związanej z uzyskaniem kredytu hipotecznego.
 4. Aby skorzystać z Promocji, Klient musi spełnić następujące warunki:
  • Zakupić e-booka na stronie bezpiecznykredyt.latwefinanse.pl i opłacić go w pełnej wysokości.
  • Skontaktować się za pośrednictwem strony www.findexpert.pl, komunikatorów Organizatora lub mailowo: kontakt@latwefinanse.pl z jednym z ekspertów kredytowych współpracujących z Organizatorem i rozpocząć proces uzyskiwania kredytu hipotecznego oraz go sfinalizować.
  • Po zakończonej współpracy z ekspertem kredytowym, Klient powinien ponownie zgłosić się do Organizatora oraz podać informacje dotyczące zakupu e-booka (np. numer zamówienia, dane transakcji itp.) oraz imię i nazwisko eksperta kredytowego, z którym współpracował, aby zweryfikować kwalifikację do zwrotu pieniędzy.
 5. Po spełnieniu warunków Promocji, Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty wydanej na zakup e-booka. Zwrot nastąpi w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych.
 6. Promocja nie obejmuje żadnych innych kosztów związanych z zakupem e-booka ani dodatkowych usług świadczonych przez eksperta kredytowego. Zwrot dotyczy wyłącznie ceny zakupu e-booka.
 7. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek bankowy Klienta, który został użyty do dokonania zakupu e-booka na stronie bezpiecznykredyt.latwefinanse.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane dane bankowe klienta.
 8. Promocja jest ważna do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Promocji w dowolnym momencie